AJUTS MENJADOR

Transmetem informació facilitada per l'escola.


El Consell Comarcal d'Osona convoca ajuts individuals de menjador pel proper curs 2009-2010. El termini de presentació de les sol·licituds és el 23 de juny de 2009 a la secretaria del Col·legi ( de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda).


Per a sol·licitar aquest ajut la renda màxima de la unitat familiar no pot superar els 39.000 € bruts anuals. 


- La documentació que cal presentar
és:
- Imprès de sol·licitud (cal demanar l'original al col·legi).
- Certificat de convivència.
- Fotocòpia de la declaració de renda de l'any 2007 o la declaració jurada que consta en l'imprès de sol·licitud.

Només si s'escau, s'haurà de presentar:
- Document que acrediti la situació de família monoparental (certificat de convivència, sentencia de separació, declaració jurada...)
- Fotocopia del carnet de família nombrosa.
- Fotocopia del certificat de disminució o informe mèdic.
- Informe dels serveis socials municipals.
- Certificat emès per l'ajuntament de la distància entre el domicili i el centre escola
r.

Qui som?

Som un col·lectiu, el més ampli possible, de mares i pares d’alumnes del col·legi, reunits i aplegats amb uns objectius comuns, sota una assemblea, amb les directrius legals d’uns estatuts aprovats per tots els components, i que defensen una filosofia clara de participació i col·laboració amb el centre.

ESTATUTSQuè fem?

La responsabilitat bàsica de l’AMPA i el seu principal objectiu és la representació de tots els pares a l’estament escolar, així com la col·laboració estreta amb els professors i la direcció, per tal d’aconseguir la màxima educació dels fills, ja que no es pot oblidar que aquesta educació s’ha d’impartir tan al col·legi com a les llars.

Servei d’acollida matinal des de les 8 del matí
Servei de menjador
Arribada del Patge dels Reis d’Orient
Curset intensiu d’escacs a 6è
Festa de fi de curs
Escola d’estiu i casal de setembre
Natació als cursos d’EINF , C.I. i C.M
Participació en les festes del poble (Tonis)

Contacte

Per correu:
AMPA – Col·legi Sant Genís i Santa Agnès
Carrer de la Vila 16
08552 Taradell

Per Telèfon:
93 812 60 15

Per mail:
ampasgsa@gmail.com

També disposeu d’una bústia a l’entrada de l’escola.

La Junta

  • Anna Rovira Casassas -Presidenta
  • Isidre Sayós Serra - Vice-president
  • Laura Pressegué Homs - Tesoraria
  • Santi Armadans
  • Gloria Autet Vila
  • Marta Barfull Brachs
  • Montse Codony Soler
  • Lluis Freixas Codony
  • Jordi Molist Arenas
  • Xavier Costa i Alcubierre